0902.813.410

quảng cáo trực truyến

Làm thế nào để chạy sự kiện với Marketing Online?

Làm thế nào để chạy sự kiện với Marketing Online? Chuẩn bị chạy sự kiện đôi lúc khiến bạn cảm thấy như đang trong một cuộc thi marathon vậy. Một tháng trước khi bạn thông báo sự kiện với công chúng, bạn và đội của mình đã phải bắt đầu lên concept cho sự kiện, […]