0902.813.410

tiếp thị khách hàng

ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ HIỆU QUẢ CỦA CHIẾN DỊCH

Để đánh giá mức độ hiệu quả của một chiến dịch marketing online ,bạn có thể theo dõi lượng khách hàng mới ,khách hàng hỏi thăm qua điện thoại và tình hình hàng hóa tại các cửa hàng ,lượng truy cập website và đo mức độ phổ biến của website của bạn . Sau đây […]