0902.813.410

sms marketing có hiệu quả không

Những tính năng ưu việt của SMS Brandname

Tin nhắn thương hiệu (SMS Brandname) là một giải pháp Marketing thông qua tin nhắn. Thương hiệu của Doanh nghiệp sẽ nằm ở phần người gửi của tin nhắn, thay vì dãy số điện thoại thông thường. Với nhu cầu tối ưu hóa chi phí Marketing và Chăm sóc khách hàng của Doanh nghiệp thì […]

SMS Marketing – SMS Brandname

SMS Marketing là gì? SMS Marketing  là 1 phần kênh của Mobile Marketing . Là hoạt động Marketing thông qa việc gửi tin nhắn đến cho người dùng Mobile Gửi thông điệp về Doanh nghiệp, thông tin sản phẩm, lời chúc, lời tri ân, cảm ơn, chăm sóc khách hàng và phát triển khách hàng […]