0902.813.410

tinh nhắn thương hiệu

SMS Brandname là gì?

Dịch vụ tin nhắn thương hiệu (SMS Brnadname) Là dịch vụ gửi tin nhắn một chiều cho hàng loạt thuê bao di động, để giúp Doanh nghiệp truyền tải thông tin trực tiếp đến khách hàng của mình nhanh chóng và chính xác. Đặc điểm nổi bật là cho phép hiển thị tên thương hiệu, […]