0902.813.410

YÊU CẦU KHI QUẢNG CÁO KHÁM PHÁ VIDEO TRUEVIEW

YÊU CẦU KHI QUẢNG CÁO KHÁM PHÁ VIDEO TRUEVIEW

YÊU CẦU KHI QUẢNG CÁO KHÁM PHÁ VIDEO TRUEVIEW

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN YÊU CẦU KHI QUẢNG CÁO KHÁM PHÁ VIDEO TRUEVIEW

Để có thể chạy quảng cáo video youtube, YouTube đưa ra những yêu cầu nhất định để mọi nhà quảng cáo cần tuân thủ. Và những yêu cầu này cũng là để các bạn tuân thủ khi mong muốn tự mình quảng cáo youtube giá rẻ này.

Quảng cáo khám phá video TrueView có thể chạy trên YouTube và Mạng hiển thị của Google. Trên YouTube, quảng cáo youtube này có thể chạy trên trang kết quả tìm kiếm và trang xem cho cả phiên bản dành cho máy tính để bàn và thiết bị di động. Cũng như trang chủ cho ứng dụng YouTube dành cho máy tính để bàn và ứng dụng dành thiết bị di động. Đơn vị quảng cáo bao gồm hình thu nhỏ và tối đa ba dòng văn bản. Nhấp vào quảng cáo sẽ đưa người dùng đến trang xem hoặc trang kênh trên YouTube để xem video thay vì phát video trong chính đơn vị quảng cáo.

CHI TIẾT YÊU CẦU QUẢNG CÁO KHÁM PHÁ VIDEO TRUEVIEW

Tổng quan về nội dung

 • URL video: Video phải được tải lên YouTube
 • Hình ảnh: Chọn trong số 4 hình thu nhỏ được tạo tự động
 • Văn bản dòng tiêu đề: Tối đa 25 ký tự (nhiều hơn 25 ký tự sẽ được rút ngắn trên một số thiết bị)
 • Mô tả: Hai dòng với mỗi dòng tối đa 35 ký tự. Mô tả không được hiển thị trong Đề xuất

Cài đặt quảng cáo video

 • Định dạng tệp: AVI, ASF, Quicktime, Windows Media, MP4 hoặc MPEG
 •           Codec video ưu tiên: H.264, MPEG-2 hoặc MPEG-4
 •           Codec âm thanh ưu tiên: MP3 hoặc AAC
 • Độ phân giải: Nên sử dụng độ phân giải 640×360 (16:9) hoặc 480×360 (4:3)
 • Tốc độ khung hình: 30 FPS
 • Tỷ lệ co: Tỷ lệ co gốc không có khung chữ (ví dụ: 4:3, 16:9)
 • Kích thước tệp tối đa: 1 GB

CCO MEDIADỊCH VỤ QUẢNG CÁO YOUTUBE GIÁ RẺ CHUYÊN NGHIỆP TRÂN TRỌNG !

Các bạn có thể tham khảo :

>>>>>>>>>>>>>>>>>> Dịch vụ quảng cáo video YouTube Giá rẻ

>>>>>>>>>>>>>>>>>> Quảng cáo trueview video YouTube là gì ?

>>>>>>>>>>>>>>>>>> Quảng cáo khám phá video trueview TouTube

YÊU CẦU KHI QUẢNG CÁO KHÁM PHÁ VIDEO TRUEVIEW